chúng tôi có 3 dạng chất liệu chuyên biệt

Tất cả các sản phẩm được sản xuất của chúng tôi đều mang nhãn hiệu CE và tuân thủ Chỉ thị của Hội đồng EC 89/686 // EEC cho các sản phẩm PPE, được chứng nhận bởi SGS United Kingdom Ltd, Số hiệu thông báo số 0120.

các dạng chất liệu

CHẤT LIỆU KHÔNG CHÌ – ENVIROLITE

Được hình thành từ Antimon, Bitmut

Đây là vật liệu bảo vệ không chì. Envirolite đã được chứng minh và thử nghiệm để làm giảm bức xạ ở mức kVp thấp theo quy định với tiêu chuẩn IEC 61331-1: 2014. Nếu bạn đang tìm kiếm một vật liệu nhẹ không có chì, Envirolite có thể là lựa chọn tốt nhất. Nó nhẹ hơn 30% so với chì.

CHẤT LIỆU CHÌ PHA – BURLITE

Được hình thành từ Antimon và Chì

Đây là vật liệu tổng hợp chì, chúng được pha trộn từ antimon và chì. Nó nhẹ hơn 25% so với chì, và có chất lượng bảo vệ mạnh mẽ theo tiêu chuẩn IEC.

CHẤT LIỆU CHÌ – LEAD

Đây là vật liêu truyền thống cho trang phục phòng chống tia bức xạ độc hại. Chì cung cấp một giải pháp đáng tin cậy, chi phí thấp cho trang phục bảo vệ của bạn. Trang phục làm từ chì nặng hơn các tùy chọn vật liệu bảo vệ khác như Burlite và Envirolite của chúng tôi.

Latest news